Aktualności

Publikacja światowym czasopiśmie Energies

W związku z realizacją projektu badawczego z Politechniką Wrocławską POIR.04.01.04-00-0037/15 pt. Opracowanie innowacyjnej w skali świata metody miejscowego odbioru ciepła w urządzeniach mieszających z zastosowaniem pulsacyjnych rurek ciepła oraz materiałów zmiennofazowych (PCM), została opublikowany kolejny artykuł w renomowanym światowym czasopiśmie, tym razem w czasopiśmie Energies (wydawnictwo MDPI, Impact Factor: 2.702 (2019) ; 5-Year Impact Factor: 2.822 (2019)). Tytuł artykułu to: The Use of Capsuled Paraffin Wax in Low-Temperature Thermal Energy Storage Applications: An Experimental and Numerical Investigation.

Artykuł można pobrać za pomocą poniższego linku:
Abstract: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/3/538
HTML Version: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/3/538/htm
PDF Version: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/3/538/pdf

W artykule przedstawione zostały badania jakie przeprowadzono, w ramach projektu, na niskotemperaturowym materiale zmiennofazowym (parafinie) zastosowanym do akumulacji chłodu w specjalnym wymienniku ciepła. Wymiennik docelowo ma współpracować z mikserami/disolwerami produkowanymi przez firmę GlobimiX. Wymiennik/akumulator ma za zadanie wykorzystywać ciepło odpadowe przy użyciu pompy ciepła, a następnie wykorzystywać je procesie technologicznym, co znacząco może obniżyć koszty użytkowania miksera/dysolwera w procesie chłodzenia. Pomysł jest chroniony dwoma patentami PL 234579 oraz PL 234838. W przypadku zainteresowania takim akumulatorem bardzo prosimy o kontakt.