Mieszalniki planetarne

Mieszalniki planetarne globimiX® dostępne są w pojemnościach od 3 do 1200 l. i mogą być wyposażane w próżniowy układ odpowietrzania.

Dzięki wymiennym narzędziom mieszadeł planetarnych możemy stworzyć unikalne systemy mieszające. Dostępne narzędzia to łopatki, motylki, miksery i narzędzia sigma

Mieszalniki planetarne mogą być wyposażone w pomiar temperatury.

Wyposażenie opcjonalne

  • Próżniowy układ odpowietrzania
  • Wymienne narzędzia mieszające: łopatki, motylki, miksery i narzędzia sigma
  • Pomiar temperatury

Najczęstsze zastosowanie mieszalników planetarnych

Mieszalniki planetarne globimiX® mają zastosowanie w produkcji:

  • silikonów
  • mas i klejów akrylowych
  • mas i klejów poliuretanowych,
  • mas polisulfidowych
  • mas o podwyższonych lepkościach od 200.000 cP wzwyż
  • mas – polimerów
  • mas o podwyższonym wypełnieniu surowcem sypkim

Przykładowe realizacje mieszalników planetarnych.