Reaktory globimiX®

Reaktory są używane w wielu formulacjach i technologiach produkcji jako główne elementy wytwarzania produktów chemicznych. Zachodzą w nich reakcje chemiczne, które w procesie produkcji muszą być prowadzone i kontrolowane w ściśle określony sposób.

Najważniejsze cechy Reaktorów globimiX®, które umożliwiają pełną kontrolę produkcji oraz jej powtarzalność to zapewnienie wysokiej jakości materiałów z odpowiednimi certyfikatami materiałowymi, wysoka jakość procesów obróbczych i spawania. Ponadto zaawansowane systemy sterowania i zindywidualizowane oprogramowanie są gwarancją spełnienia wymagań produkcji, systematyzacji, powtarzalności i zoptymalizowanego czasu procesów.

W reaktorach globimiX® prowadzone są z powodzeniem syntezy i reakcje w temperaturach do 240 stopni Celsjusza, z dokładnością stabilizacji temperatury +/- 0,5 stopnia. Ciśnienie procesu do 0,4MPa, objętości robocze rzędu 6m3, napędy mieszające z płynną regulacją obrotów umożliwiają spełnienie wymagań większości procesów produkcyjnych. Układ sterowania i regulacji czuwa nad przebiegiem procesu, kontroluje i archiwizuje kluczowe parametry pracy.

Przykładowe realizacje reaktorów globimiX