ATEX

Produkowane przez nas mieszalniki globimiX® oraz disolwery TEJA® i globimiX® mogą być wykonane z przeznaczeniem do pracy w strefach zagrożenia wybuchem zgodnie z dyrektywą ATEX lub GOST-R EX. Nasze urządzenia certyfikujemy w krajowych lub zagranicznych jednostkach certyfikujących zgodnie z wymaganiami klientów.

Produkowane przez nas urządzenia mogą być dostosowane do pracy w strefach zagrożenia wybuchu oparów rozpuszczalników 0, 1 lub 2G lub pyłów 20, 21 lub 22 D w klasach temperaturowych T3, T4 lub T5.

Przykładowe realizacje urządzeń wykonanych do stref zagrożenia wybuchem