Mieszalniki zbiornikowe

Mieszalniki zbiornikowe globimiX® są wyposażone w zaawansowane, jednakże proste w obsłudze systemy kontroli urządzenia. Dla wygody pracowników obsługi sterowanie odbywa się przyciskami i pokrętłami a funkcje zaawansowane mogą być obsługiwane z pozycji panela dotykowego lub komputera. Mieszalniki zbiornikowe globimiX® są produkowane, w zależności od wersji, od 100 do 20.000 l. oraz z zainstalowanymi mocami od 1,5 do 75 kW

Mieszalniki globimiX® zależnie od przeznaczenia urządzenia mogą być wyposażone w napędy z narzędziami mieszającymi typu propeler, ślimak, turbinka, butterfly, tarcza Lenarta, układy wstęgowe oraz systemy ramowo-kotwicowe lub kombinację tych napędów.

Opcjonalnie wyposażamy nasze mieszalniki w systemy kontroli temperatury, poziomu, a także systemy wagowe oraz inne wymagane przez klientów.

Wyposażenie opcjonalne

 • Narzędzia mieszające typu: propeler, ślimak, turbinka, butterfly, tarcza Lenarta, układy wstęgowe, systemy ramowo-kotwicowe
 • System kontroli temperatury
 • System kontroli poziomu
 • Systemy wagowe

Najczęstsze zastosowanie mieszalników zbiornikowych

Mieszalniki zbiornikowe globimiX® mają zastosowanie między innymi w produkcji:

 • farb, lakierów, emalii i emulsji,
 • produktów antykorozyjnych,
 • klejów, szpachli i silikonów,
 • tynków i produktów uzupełniających,
 • płynów, szamponów, past
 • kremów, tuszów i lakierów do paznokci,
 • make’up
 • środków ochrony roślin i owadobójczych,
 • środków grzybobójczych,
 • produktów mikrobiologicznych,
 • leków podlegających dyspergowaniu,
 • żelkotów,
 • dyspersyjnych powłok usztywniających

Przykładowe realizacje mieszalników zbiornikowych