Młyny globimiX®

W związku z ciągłym rozwojem rozwiązań oraz wzrastającymi wymaganiami dla produktów chemicznych stopień mikronizacji produktów po zakończeniu produkcji na disolwerach bywa niewystarczający. W takiej sytuacji konieczne jest użycie młyna, żeby spełnić wymogi stawiane produktom.

Młyny globimiX® pozwalają na zmielenie cząstek o mikronizacji >25µm do poziomu około 5µm lub mniejszego[1].

Oprócz samych młynów globimiX® zapewnia dobór i dostosowanie urządzeń peryferyjnych, takich jak pompy obiegowe, pompy produktu, instalacje podawania produktu, chłodnice i chillery do obiegów chłodzących, pompy cyrkulacyjne medium chłodzącego.

W przygotowaniu są innowacyjne sposoby odbioru ciepła z młynów, które powstają we współpracy z Politechniką Wrocławską. Młyny oraz urządzenia peryferyjne są dobierane indywidualnie, dopasowane do wymagań konkretnego procesu według przedstawionych parametrów.

[1] Przy zachowaniu odpowiednio długiego czasu mielenia przy zachowaniu odpowiednich parametrów pracy

Przykładowe realizacje młynów globimiX