Kulki ceramiczne SiLibeads

Typ ZSA 3.7

Koraliki ceramiczne z tlenku cyrkonu, krzemionki i tlenku glinu

Spiekane kulki mielące SiLibeads® typu ZAS 3.7 o ciężarze właściwym 3,7 g/cm3 są tak zwanymi kulkami mielącymi wzmacnianymi cyrkonem i składają się z mieszaniny cyrkonu, krzemionki i tlenku glinu. Te kulki mielące idealnie nadają się do stosowania zarówno w młynach poziomych, jak i pionowych. Kulki standardowo dostępne są w zakresie wielkości 1,0 mm do 5,2 mm, z frakcją  0,2 mm w zakresie średnic 1,0 mm do 2,2 mm i frakcją do 1,0 mm w zakresie średnic 2,2 – 5,2 mm. Specjalne rozmiary i specjalne frakcje są dostępne na życzenie.

Obszary zastosowania

W przemyśle farb i lakierów kulki ceramiczne SiLibeads® typu ZAS 3.7 nadają się do mielenia i dyspergowania lakierów i systemów malarskich z pigmentami zarówno nieorganicznymi, jak i organicznymi. Ze względu na niski ciężar właściwy 3,7 g/cm3 kulki te nadają się do przygotowania zawiesin o mniejszej lepkości.

W produkcji technicznych elementów ceramicznych kulki ceramiczne SiLibeads® typu ZAS 3.7 mogą być wykorzystywane do optymalizacji przygotowania surowca.

W ochronie roślin SiLibeads® typ ZSA 3.7 stosuje się do dyspergowania fungicydów, herbicydów i insektycydów.

W przemyśle wydobywczym kulki ceramiczne SiLibeads® typu ZAS 3.7 są często wykorzystywane do ultradrobnego mielenia skał zawierających minerały i metale szlachetne, co znacznie zwiększa wydajność procesu i obniża jego koszty.

Atrybuty jakości

W przypadku kulek ceramicznych SiLibeads® typu ZAS 3.7 stosuje się drobno zmielone surowce. Proces spiekania, indywidualnie dostosowany do tego materiału, przyczynia się do powstania gęstej mikrostruktury. Kulki mają gładką powierzchnię i dużą okrągłość oraz charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi, zwłaszcza wysoką odpornością na pękanie. Ta doskonała jakość, w połączeniu z właściwym doborem rozmiaru i innymi dopasowanymi parametrami, prowadzi do poprawy jakości i opłacalności procesu mielenia.