Kulki ceramiczne SiLibeads

Typ ZY-P PHARMA

Kulki z tlenku cyrkonu stabilizowane itrem stosowane jako mielniki do zastosowań medycznych i farmaceutycznych

Kulki ceramiczne SiLibeads® Typ ZY-P PHARMA wykonane ze stabilizowanego itrem tlenku cyrkonu charakteryzują się wyjątkowo wysoką odpornością na zużycie. Właściwość ta opiera się na wykorzystaniu w procesie produkcyjnym ultra drobnokrystalicznych, wysokiej czystości surowców oraz na stałym składzie chemicznym. Bardzo dobra okrągłość i gęsta, polerowana powierzchnia kulek również przyczyniają się do wysokiej odporności na zużycie, a tym samym do długiego cyklu życia. Unika się w ten sposób nawet minimalnego zanieczyszczenie zmielonego materiału, a jakość produktu jest zapewniona na najwyższym poziomie. Dotyczy to w szczególności materiałów i produktów z zakresu nanocząstek.

Obszary zastosowania

W sektorze farmaceutycznym kulki SiLibeads® Typ ZY-P PHARMA są używane do bardzo drobnego mielenia w nanoskali i stosowane w procesie produkcji aktywnych składników farmaceutycznych (API). Kulki ceramiczne nadają się również jako kulki mieszające w szybkoobrotowych mieszalnikach lub do biologicznego rozpadu komórek.

Atrybuty jakości

Kulki ceramiczne SiLibeads® Typ ZY-P PHARMA charakteryzują się wysoką gęstością, drobną strukturą porów, polerowaną powierzchnią i dużą okrągłością, a także wysoką odpornością na ścieranie. Ponieważ nie mają śladowej radioaktywności, ich zastosowanie w farmaceutyce jest nieszkodliwe. Kulki sprawdza się mierząc chropowatość ich powierzchni za pomocą mikroskopii laserowej. Dostępna jest duża liczba certyfikatów i wyników z analiz i testów zgodnych z GMP.