Kulki ceramiczne SiLibeads

Typ ZA 5.3

Kulki z tlenku cyrkonu i tlenku glinu stabilizowane cerem

Kulki SiLibeads® typ ZA 5.3 o ciężarze właściwym 5,3 g/cm3 są wykonane z tlenku glinu cyrkonowego stabilizowanego cerem i nadają się do młynów poziomych i pionowych, a także do innych systemów mielących. Kulki są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów. Poszczególne frakcje o standardowej wielkości, najczęściej w odstępach co 0,2 mm, zaczynają się od 0,4 mm i kończą na 3,2 mm. Specjalne rozmiary i specjalne frakcje są dostępne na życzenie.

Obszary zastosowania

W przemyśle farb i lakierów kulki ceramiczne SiLibeads® typu ZA 5.3 nadają się do mielenia i dyspergowania lakierów i systemów malarskich z pigmentami zarówno nieorganicznymi jak i organicznymi. Ze względu na stosunkowo duży ciężar właściwy 5,3 g/cm3 kulki te nadają się do przygotowania zawiesin o wyższej zawartości części stałych oraz wyższej lepkości.

W produkcji technicznych elementów ceramicznych kulki ceramiczne SiLibeads® typu ZA 5.3 mogą być stosowane do optymalizacji przygotowania surowca.

W ochronie roślin można stosować kulki SiLibeads® typ ZA 5.3 do dyspergowania fungicydów, herbicydów i insektycydów.

W przemyśle wydobywczym kulki ceramiczne SiLibeads® typu ZA 5.3 są często wykorzystywane do ultradrobnego mielenia skał zawierających minerały i metale szlachetne, co może znacznie zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

Atrybuty jakości

W przypadku kulek ceramicznych SiLibeads® typ ZA 5.3 stosuje się drobno zmielone surowce. Proces spiekania indywidualnie dostosowany do tego materiału przyczynia się do tworzenia gęstej mikrostruktury. Kulki mielące mają gładką powierzchnię i dużą okrągłość oraz charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi. Ta doskonała jakość, w połączeniu z właściwym doborem rozmiaru kulek i innymi dopasowanymi parametrami, prowadzi do wysokiej jakości procesu mielenia oraz efektywności kosztowej tego procesu.