Wszystkie kadzie i pojemniki procesowe wykonane są ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Pojemniki procesowe dostarczane są bez kół w wielkościach od 500 ml do 50 l. Kadzie (od 50 l.) standardowo wyposażane są w dwa skrętne i dwa stałe kołowe zestawy jezdne. Ze względu na łatwość przemieszczenia zalecamy kadzie na kołach do pojemności 1200 l. Większe kadzie dostarczane są na ramach dostosowanych do wózków transportowych.

 

Wszystkie kadzie i pojemniki procesowe, produkowane przez globimiX, wykonane są ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej.

Globimix sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Opracowanie innowacyjnej w skali świata metody miejscowego odbioru ciepła w urządzeniach mieszających z zastosowaniem pulsacyjnych rurek ciepła oraz materiałów zmiennofazowych (PCM)".

Celem projektu jest opracowanie urządzenia mieszającego dla branży chemicznej o unikalnej skuteczności w zakresie odbioru ciepła, co pozwoli zwiększyć poziom kontroli nad procesem mieszania oraz poprawi poziom bezpieczeństwa urządzeń mieszających.

Dofinansowanie projektu z UE:
1 580 576,40 zł

Znaki zastrzeżone

OHIM EU:

Rospatent, Ukrpatent:

 OHIM, Ukrpatent:

globimix TM

Katalogi

Zapraszamy do pobrania aktualnych katalogów produktów marki Globimix i Ircom EKT.

 Pobierz katalog Pobierz katalog

 

 

Początek strony