Kulki ceramiczne SiLibeads

Typ SiLibeads® SPECIAL

Kulki SiLibeads® SPECIAL to kulki ceramiczne, które są specjalnie opracowane na życzenie klienta do następujących obszarów zastosowań, m.in.:

  • Specyficzne dla produktu klienta i nowych aplikacji
  • Zrównoważone i innowacyjne produkty
  • Mielenia autogeniczne
  • Przetwarzanie materiałów o wysokiej czystości
  • Nowe młyny
  • Obszary wrażliwe (medycyna, farmacja i biotechnologia)

Zespół badawczy w SiLi Technologies GmbH, z ekspertami w dziedzinie materiałów i rozwoju procesu, wytwarza kulki SiLibeads® z różnych materiałów ceramicznych.

 

Kulki ceramiczne z korundu o wysokiej czystości (Al2O3)

Zawartość Al2O3 99,9% (obecnie nadal w skali laboratoryjnej lub pilotażowej)

Zawartość Al2O3 99,99 % (obecnie w skali laboratoryjnej lub pilotażowej)

Wysokiej jakości mielenie pigmentów, farb i atramentów. Szczególnie nadają się do mielenia bardzo twardych materiałów oraz do stosowania w procesach mieleniu na mokro.

 

Kulki magnetyczne do mielenia

Kulki ceramiczne z twardego magnetycznie ferrytu strontu (SHF)

Mielniki stosowane w procesach mielenia na sucho i na mokro z wykorzystaniem przyłożonego zewnętrznego pola magnetycznego. Mikrosfery magnetyczne do uzdatniania wody lub jako nośnik magnetyczny w medycynie.

 

Kulki do autogenicznego mielenia ceramiki specjalnej

Kulki ceramiczne z azotku krzemu (Si3N4)

Dyspergowanie i przygotowanie surowców w warunkach beztlenowych. Przygotowanie materiałów silikonowych i akumulatorowych. Kulki spiekane o dobrej przewodności cieplnej do produktów specjalnych.

Kulki ceramiczne z tlenku itru (Y2O3)

Kulki do dyspersji i przygotowania produktów o wysokiej czystości itru lub ziem rzadkich. Kulki spiekane do produktów specjalnych.

Kulki ceramiczna z tlenku cyrkonu / stabilizowane magnezem

Kulki odporne na korozję i szok termiczny w procesach specjalnych.

 

Mikro kulki (obecnie wciąż w skali laboratoryjnej lub pilotażowej)

Kulki ceramiczne z tlenku cyrkonu stabilizowanego itrem w rozmiarach < 100 µm

Kulki ceramiczne z węglika wolframu i tlenku cyrkonu w rozmiarach < 100 µm