Globimix został oficjalnym dystrybutorem kulek ceramicznych oraz cyrkonowych (SiLiBeads) firmy Sigmund-Lindner.

 

 

 

Kulki ceramiczne

Typ ZY-P

Ceramiczne kulki wykonane
z tlenku cyrkonu utrwalanego itrem

Szczegóły

Typ ZY-S

Kulki ceramiczne z tlenku
cyrkonu utrwalane itrem

Szczegóły

Typ ZY-E

Kulki ceramiczne z tlenku
cyrkonu utrwalane itrem

Szczegóły

Typ ZC

Ceramiczne kulki wykonane
z tlenku cyrkonu utrwalanego cerem

Szczegóły

Typ ZS

Ceramiczne kulki wyprodukowane
ze spiekanego krzemianu cyrkonu

Szczegóły

Typ Z

Ceramiczne kulki wyprodukowane
ze spiekanego krzemianu cyrkonu

Szczegóły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globimix sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Opracowanie innowacyjnej w skali świata metody miejscowego odbioru ciepła w urządzeniach mieszających z zastosowaniem pulsacyjnych rurek ciepła oraz materiałów zmiennofazowych (PCM)".

Celem projektu jest opracowanie urządzenia mieszającego dla branży chemicznej o unikalnej skuteczności w zakresie odbioru ciepła, co pozwoli zwiększyć poziom kontroli nad procesem mieszania oraz poprawi poziom bezpieczeństwa urządzeń mieszających.

Dofinansowanie projektu z UE:
1 580 576,40 zł

Znaki zastrzeżone

OHIM EU:

Rospatent, Ukrpatent:

 OHIM, Ukrpatent:

globimix TM

Katalogi

Zapraszamy do pobrania aktualnych katalogów produktów marki Globimix i Ircom EKT.

 Pobierz katalog Pobierz katalog

 

 

Początek strony